Våldtäkt och sexualbrott

Möt kvinnor i tvilling

Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet. Foto: TT En granskning visar att antalet thaisalonger har sexdubblats under de senaste tio åren, och att sexhandeln uppskattas omsätta 90 miljoner kronor per år, skriver debattörerna. Vi ser en alarmerande trend av sexköp på thaisalonger, vilket kräver nya tag från samhällets sida och en bättre användning av sexköpslagen som i år fyller tjugo år. Människohandel och prostitution tar sig nya former, allt för att dölja sexköpen. Prostitution utgör den mest våldsamma formen av exploatering och förnedring.

Sexuellt våld i krig och konflikt

Utbildningsinsatser Ämnesguider om sexuellt våld Sexuellt våld kan beskrivas som kränkningar och kränkning med sexuella förtecken. Det kan befinna allt från förnedring och trakasserier till våldtäkt. Det kan också handla om att tvinga någon att utföra olika typer av sexuella handlingar. Sexuellt våld är ett stort samhällsproblem. I undersökningen Våld och hälsa från svarade drygt ett av tio kvinnor och en bruten hundra män att de hade utsatts för allvarligare sexuellt våld efter deras årsdag. Med allvarligt sexuellt våld menas i studien med våld eller hotelse påtvingat samlag eller försök till påtvingat samlag eller liknande handlingar, inklusive sexuellt övergrepp då den utsatta befunnit sig i ett tillstånd utan möjlighet att försvara sig. Det kan vara allting från förnedring och trakasserier till våldtäkt.

Hjälplänkar

Inom den Nationella trygghets­under­sökningen uppger 5,6 andel att de utsattes för sexualbrott mirakel Andel utsatta för sexualbrott Könsfördelning Ålder Andel utsatta för sexualbrott genom tvång Andel utsatta för sexualbrott genom exploatering av försvarslös position Anmälda sexualbrott Uppklarade sexualbrott Misstänkta för sexualbrott Lagförda förut sexualbrott Sexualbrott bland unga Andel såsom utsatts för sexualbrott Självrapporterad utsatthet förut sexualbrott —¹, samt utsatthet för sexualbrott genom tvång och utsatthet för sexualbrott genom utnyttjande av försvarslös position åren —². Källa: NTU. Resultaten för utsatthet — är omräknade, eftersom undersökningen emedan genomfördes med en annan metod.

Debattörerna: Personal hotas när män begär ”extra tjänster”

Gällande USÖ sker en målmedveten satsning gällande att bredda och utveckla den högspecialiserade vården. Cancersjukvård På USÖ behandlas lejonparten cancerdiagnoser med hjälp av kirurgi, cellgifter, strålning och laserbehandling. Brachyterapi är ett speciell form av inre strålbehandling såsom används allt mer. Tekniken används framgångsrikt vid olika former av gynekologisk kräfta, prostatacancer urologisk cancerbröstcancer samt huvud- samt halscancer. Centrum för huvud- och halsonkologi bedriver framgångsrikt ett nära samarbete emellan flera kliniker, både vad gäller forskning och högspecialiserad vård.Leave a comment