Senaste nytt

Möt en enda kvinna kenny

Linkedin Mäns våld mot kvinnor i Sverige är ett allvarligt samhällsproblem som uppmärksammas alldeles för lite — både av de myndigheter som har ansvar i frågan och av media. Det menar tre experter på våld i nära relationer och hedersvåld. Det är allvarligt och oroande att det tillåts fortsätta, säger Clara Berglund, generalsekreterare för Sveriges kvinnolobby, paraplyorganisationen för den svenska kvinnorörelsen. I stort sett varje dag läser och hör vi om skjutningar, sprängdåd och gängkriminalitet i media. Men trots att i snitt 13 kvinnor dödas av en närstående varje år är uppmärksamheten kring våld i nära relationer inte alls lika stor. Mäns våld mot kvinnor kostar mycket för samhället — enligt en beräkning från Europeiskt centrum för jämställdhet EIGE uppgick samhällskostnaderna för detta våld i Sverige till cirka 4,2 miljarder kronor Det krävs samma slags kraftåtgärder när det gäller våldet mot kvinnor som de som föreslås mot gängkriminaliteten, anser Sveriges kvinnolobby. Kompetens om mäns våld mot kvinnor måste öka — Vi behöver långsiktiga förebyggande åtgärder samtidigt som kvinnor som utsätts för våld måste skyddas på ett mer systematiskt sätt. Alla myndigheter som berörs av den här frågan måste öka sin kompetens för att upptäcka risken för våld och agera i tid, säger Clara Berglund.

Vad säger lagen?

Utbildningsinsatser Våld mot kvinnor med utländsk historia Våldsutsatta kvinnor med utländsk bakgrund kan befinna sig i en särskilt naken situation när det kommer till våld på grund av faktorer som diskriminering, segregation, språksvårigheter och brist på sociala nätverk. Sådana faktorer kan göra det svårare för en kvinna att eftersträva hjälp och stöd. Det kan den våldsutövande partnern utnyttja för att fler isolera kvinnan och hindra henne av att ta sig ur relationen. Ett del kvinnor med utländsk bakgrund är särskilt sårbara till följd av sin rättsliga ställning i Sverige. Här ingår utländska kvinnor som nyligen gift sig med en svensk man, papperslösa kvinns och kvinnor som blivit offer för människohandel för sexuella ändamål. Kvinnor med tidsbegränsat uppehållstillstånd År presenterades en statlig utredning försåvitt våld mot utländska kvinnor som beviljats uppehållstillstånd genom anknytning till en hane bosatt i Sverige. I utredningen konstateras att forskningen är begränsad vad innefatta våld mot kvinnor med utländsk historia generellt och kvinnor med tidsbegränsat uppehållstillstånd specifikt. Detta innebär att ett tandem, oavsett om de är gifta, ej stadigvarande bott tillsammans utomlands.Leave a comment