Pålysningar

Hur mannen möter plentyofish

Många gånger är det vårt tankeliv som begränsar vår tro och vår tillit till Gud. Vi ser på våra begränsningar och sätter också taket för vad vi tror att vi ska kunna åstadkomma. Men vår tro utmanar oss till att se att Gud kan komma in med det övernaturliga i våra liv.

Kyrkokonferansen 2011

Vem är Gud? Gud är större ännu vi kan förstå, vårt språk räcker inte till för att fånga in hans verklighet. Gud har skapat alltsammans universum, allt från planeter och galaxer till minsta lilla växt och blomstra här på jorden och, inte åtminstone viktigt, de unika personer som är du och jag.

Tema samlingar med filmer om skapelsen

Hurdan kan evangeliet och den kristna världsbilden få ge positiva bidrag in inom vår tids sociala och politiska frågor? Välkommen till nätverket för samhällspåverkan, därborta fokus detta år kommer att placerad på frågor som påverkan via samhällsstyre och media, mekanismerna bakom vårt lands sekularisering och feminismens inflytande på det offentliga Sverige. Fredag Behovet bruten apologetik — att förklara och beskydda kristen tro — är mycket grandiost i Sverige. Glädjande nog ser vi en framväxande apologetisk rörelse ta design som kan börja möta det behovet. Alla med intresse av apologetik är välkomna! Hans verksamhet i den berömda lärdomsstaden illustrerar för oss den avsevärt genomtänkta strategi som låg bakom Paulus missionsarbete. Lördag Men hur skall vi förstå medvetandet och på vilket sätt pekar det mot Gud?

Vi är mitt uppe i vårt tema!

Igen från semestern med svidande skinn postumt solgasset i skärgården och full bruten upplevelser från sommarens resor, nu är det dags att skriva igen. Istället handlar det förstås om en bibeltolkning och en syn på vad kyrkan är -med en tydlig identitet — som ser annorlunda ut än dom konservativa kritikerna tänker sig. En kristen humanism med öppen folkkyrklig hållning approximativt.Leave a comment