”Barn med bra liv” är målet med assisterad befruktning

Svenska ensamstående män är bäst aaas

Watch the movie about Linnékliniken. Jan Holte har skrivit kapitlet om PCOS i den svenska läroboken i endokrinologi, dvs läran om hormoner och hormonella sjukdomar. Han har också skrivit PCOS-kapitlet i den nya svenska läroboken för gynekologer och läkarstudenter utkom våren

Nytt centrum för kärnvapennedrustning till Uppsala universitet

Forskaren Judith Lind har undersökt hur anställd på fertilitetskliniker ser på de bedömningar som barnlösa par och kvinnor genomgår för att få rätt till assisterad befruktning. I intervjuerna framgår att det som ligger till grund för bedömningen av de potentiella föräldrarna är barnets framtida välfärd samt ett ansvarsfullt tillämpning av skattepengar. Lyckliga familjer, inte avkomma, är målet för arbetet på fertilitetskliniker. Andrey Armyagov. I Sverige kan barnlösa par och ensamstående kvinnor få access till fertilitetsbehandling som bekostas med offentliga medel. Men lagstiftningen skiljer sig till vad gäller olika par. I dom fall som paret även behöver sagg eller ägg från en donator kräver lagstiftningen en särskild bedömning av deras lämplighet som föräldrar. Samtidigt visar grimas studie hur klinikpersonal argumenterar för att tillgången till behandlingarna bör begränsas exakt för att offentliga medel används. Det är intressant, säger Judith Lind, universitetslektor på Institutionen för Tema vid Linköpings universitet.Leave a comment