Other languages with Google Translate

10 budorden för etikett

Första delen: Guds tio bud Första budet Du skall inga andra gudar hava. Men vad är härmed sagt, och huru skall man förstå detta? Vad betyder det att hava en Gud eller vad är Gud? Att hava en Gud är alltså ingenting annat än att av hjärtat förtrösta och tro på honom, såsom jag ofta har sagt, att allenast hjärtats förtröstan och tro gör både Gud och avgud. Är åter din förtröstan falsk och orätt, så är det icke därvid fråga om den rätte Guden. Ty det tvenne höra samman: tro och Gud. Det, varvid du fäster ditt hjärta och varpå du förlitar dig, är, säger jag, i verkligheten din Gud. Det vill framför allt säga: Se till, att jag allena får vara din Gud, och sök icke någon annan.

Ezra Taft Bensons lärdomar

Dom suarade Rabbi - det betyder larare. Namnet ar en transkription av det arameiska ordet for larare. Precis sam du respekterar larare for vad dom vet oeh talar om till avta ahorare, sa ser du upp mot Jesus som rabbi, for han ar uppenbarandet av Fadern for varlden, Dom sorn sag Jesus sag Fadern Joh Jesus lar oss om vem Fadern ar oeh hur han ar, Jesus ar din rabbi.

Det finns en grundritual

Ö Uppslagsdelen behandlar ord och ämnen såsom antingen återkommer ofta eller kräver ett utförligare förklaring. Den har inga uppslagsord som anses självklara eller som hane lätt får kunskap om på andra håll; där står om Bashan samt Beer Sheva men inte om Betlehem. Och den har inte något uppslagsord ifall saken har behandlats i ett not. Om du klickar på begynnelsebokstaven ovan kommer du till en förteckning med uppslagsorden som börjar på den bokstaven.

Post navigering

Matsedel Riktiga och falska uttalanden om Fr. Michel Rodrigue Numera är det normalt att falsk information sprids på Nätet av välmenande människor. Michel Rodrigue gällande andra webbplatser är inte korrekta. Michel Rodrigue träffade personligen med Christine Watkins, en bidragsgivare till nedräkningen till kungariket, och tillsammans meddelade de via mejl vissa webbplatser och bad dem fånga bort falsk information om honom. Dessvärre har Fr. Michels begäran har ej följts och desinformation har spridit sig. Således vill vi klargöra vad såsom är sant och vad som ej är för våra läsare.Leave a comment