Starta eller utveckla din e-handel

Online dating i form emalj

Det citatet fångar träffande kärnan i de intressekonflikter som uppstår mellan olika parter i ett projekt. I det här fallet mellan den resande astronauten — med endast lite plåt mellan sig och det allslukande vakuumet — och den statliga finansiären. Säkerhet kontra kostnad. Risk kontra besparingar. I år tilldelades Bengt Holmström och Oliver Hart Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne för sina bidrag till kontraktteori — ett forskningsfält inom vilket man försöker reda ut hur man bäst hanterar intressekonflikter med hjälp av — just det — kontrakt. Hur belönar man en anställd med många arbetsuppgifter varav endast några går att mäta? Man frikopplar lönen från prestation så att hen inte bara koncentrerar sig på de mätbara uppgifterna. Hur utformar man bäst ett långsiktigt kontrakt, när det är omöjligt att förutse hur världen kommer se ut om några år?

Senaste inläggen

Ett eftermiddag i september stod i nord ett stort moln öfver Clark street. Det reste sig bakom Lincoln Parkanläggning, hvars grönska klart belystes af märklig sneda solstrålar, sträckte sig öfver hotellet La Plazas höga och smala skyskrapareskelett, som lyste tegelrödt i aftonglansen, samt tornade upp sig till en enorm blågrå kägla, skarpt konturtecknad mot ett kall och blekgrön hösthimmel. Molnets design, som äfven kunde sägas likna ett slägga i en knuten jättenäfve, företedde något olycksbådande och sällsamt hotande, gällande samma gång som det förlänade gatuperspektivet ett gåtfullt och i sin drömstämning storartadt och utom det verkligas gränser draget aspekt. Långt bortifrån, nästan ner vid den smutsiga och oljiga floden, där svängbroar hängde och undervattenstunnlarna löpte, kunde man som i ett stereoskop iakttaga hästar, vagnar, automobiler och maklig vandrande figurer uppe vid parkentréen. Kabelvagnarna, de elektriska tågen och vagongerna gällande sidogatans luftbana, själfva husen, träden samt båglampornas höga stolpar tecknade sig mirakel detta alltjämt stigande moln leksaksartadt liten, och hela den långsträckta vyn fick en anstrykning af dockteater. Den påminde äfven om något af dessa gamla gravyrblad af en Callot eller Stefano della Bella, där man på ett handsbredds yta ser en massa mikroskopiskt små varelser röra sig på en torg med fjärrutsträckning i det oändliga, under en milshög och skybelastad sky. Molnet steg långsamt och täckte parkfondens bleka hvalf, sänkande gatans aflägsnare partier i en blyfärgad skugga. Men dom närmast floden belägna tvärgatorna belystes fortfarande af västersol, som i breda förbindelse strimmade Clark street. Vid Ohio street hade en folkskockning uppstått.

Online dating i form djurvänliga

Inläggsnavigering

Inom ett unikt samarbete med DHL samt Budbee kan Wikinggruppen nu erbjuda dej som e-handlare riktigt bra fraktvillkor utan några volymkrav. Vi har redan förhandlat samt gjort alla nödvändiga integrationer! Sveriges bästa fraktavtal? WGR Frakt är antagligen Sveriges bästa fraktavtal med en paketlösning för frakt som sänker dina fraktkostnader samt gör hanteringen av frakt alldaglig.Leave a comment