Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor

Relationer med ensamstående kvinnor loopy

Emma Henriksson KD Anf. Vi ska nu debattera det lagförslag om assisterad befruktning för ensamstående kvinnor som regeringen har lagt fram. Det är viktigt att i inledningen av debatten påpeka att detta inte är en debatt om ensamstående föräldrar. Det är inte en debatt om huruvida en ensamstående förälder kan vara en bra förälder. En ensamstående förälder kan självklart vara en helt enastående förälder. Det handlar inte heller om vad som är en fullvärdig familj. Det är självklart så att en familj med en ensamstående förälder med barn också kan vara en fullvärdig familj, en familj som ska behandlas med samma respekt och ges samma stöd av samhället som en familj med två närvarande föräldrar.

Olika slags ensamhet

Tanken var att det skulle bli när jag hade gjort karriär och pensionerat mig. Men en livskris påskyndade förloppet. När min sambo var på jobbet kom jag på mig själv tillsammans att vara inne på en sajt med spermadonatorer Vi backar bandet fem år tillbaka i tiden, till året då Katarina fyllde 36, bodde inom Stockholm och levde i en förhållande som inte var rätt. Samtidigt kände Katarina en intensiv längtan efter avkomma. Hon gjorde en fertilitetsundersökning som visade att hon inte hade så avsevärt tid på sig för att bliva gravid. Jag insåg att något ej var som det borde. Katarina bröt upp, tänkte att det fort­farande fanns chans att hitta någon, och bestämde sig för att frysa in avta ägg. I efterhand, om jag vetat vad jag vet idag, hade mig nog gjort annorlunda.

Nyhetsbrev

This page in English En familj oavsett släktskap De flesta föräldrar till avkomma som blivit till med hjälp bruten ägg- eller spermiedonation pratar tidigt tillsammans sina barn om deras ursprung. Det är bra för barnen, menar psykologen och forskaren Claudia Lampic som dessutom intresserat sig för föräldrarnas och donatorernas upplevelser. Namn: Claudia Lampic Titel: Legitimerad psykolog, docent och universitetslektor vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet. Sedan artikeln skrevs har Claudia Lampic bytt institutionstillhörighet och arbetar därefter våren på institutionen för kvinnors samt barns hälsa. Ålder: 52 Familj: Hane och två vuxna barn. Så kopplar jag av: Umgås med vänner samt familj, lagar mat, går på pjäs, läser.

Var är ärendet nu?

Ensamhet skadar vår hälsa Innehållet gäller Västernorrland Ensamhet kan vara svår att kånka och den kan ge såväl psykiska som fysiska symtom. Social isolering anses lika skadligt för hälsan som alkoholism. Bengt Brülde vid Humanistiska fakulteten, Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori, Göteborgs universitet, har med sin forskarkollega Filip Fors, studerat hur olika former bruten ensamhet påverkar vårt välbefinnande och vår lycka. Det är lättare att anföra att man är deprimerad. Detta antagligen gör att depression och ensamhet alltemellanåt förväxlas med varandra.Leave a comment