Hedersrelaterade brott – fakta om

Möt kvinnor nära lonly

Kontaktuppgifter Om du blir utsatt för ett brott I denna broschyr berättas vad du ska göra om du har blivit utsatt för ett brott. Den beskriver också de olika stegen i behandlingen av ett brottmål och vad du själv kan göra för att underlätta utredningen av brottet. Broschyren är avsedd att vara en praktisk guide för dem som blivit offer för brott. För att få närmare information och anvisningar kan du kontakta myndigheterna. Uppdaterad För att göra det lättare för polisen att reda ut brottet bör anmälan göras så fort som möjligt. Polisanmälan kan också vara en förutsättning för att få skadeersättning. Anmälan kan göras till polisen på brottsplatsen, genom att gå till polisstationen och vid mindre brott även på webben www.

Motivet till brottet är familjens heder

Hedersrelaterade brott Hedersrelaterade brott — fakta försåvitt Hedersrelaterad brottslighet är brott som absolut eller delvis begåtts för att bibehålla eller återupprätta en persons eller familjs, släkts eller annan liknande grupps aktning utifrån en föreställning om heder. Presentation av hedersrelaterade brott Hedersrelaterad brottslighet är brott som helt eller delvis begåtts för att bevara eller återupprätta ett persons eller familjs, släkts eller annan liknande grupps anseende utifrån en framförande om heder. Hedersrelaterade brott kan exempelvis handla om frihetsberövande, tvång, äktenskapstvång, barnäktenskap, vilseledande till äktenskapsresa, hot, kränkande fotografering, ofredande, misshandel, mord eller mordförsök. Flera unga utsätts idag för kränkningar samt begränsningar av sin frihet och okränkbarhet som ofta utgör brottsliga handlingar. Oavsett om handlingarna är brottsliga eller ej får de enorma konsekvenser för den som drabbas i de sammanhang samt med den systematik som de utförs. Motivet till brottet är familjens ära Handlingen riktas vanligtvis mot en närstående som anses ha vanärat eller riskerar att vanära familjens heder. De majoriteten som utsätts för dessa brott är flickor eller kvinnor.

Möt kvinnor nära kön datatjänster

Mordförsök på Alnön - Jens, Vittne

Oikeusministeriön esitteitä

Sexualbrott Sexualbrott — lagar och fakta Sexualbrott är när någon utsätts för ett sexuell handling mot sin vilja alternativt när den som utsätts är mirakel 15 år. Sexualbrott omfattar bland övrigt våldtäkt, sexuellt övergrepp, sexuellt ofredande samt koppleri. Den 1 juli ändrades lagstiftningen för sexualbrott. I den nya lagen betonas att sex ska vara självmant och den som har samlag tillsammans någon som inte deltar av independent vilja kan dömas för våldtäkt. Sexuellt tvång har tagits bort och inom stället används begreppet sexuellt övergrepp. Händelser före 1 juli utreds efter gamla lagen Den som utsatts för en sexualbrott väntar ibland med att begå en anmälan. Alla anmälningar som innefatta händelser före 1 juli kommer att utredas enligt den gamla lagstiftningen. Alldenstund våldtäkt har en lång preskriptionstid kommer både den gamla och den nya lagstiftningen att finnas med under reslig tid framöver. Beskrivning av brottet Sexualbrott är ett samlingsbegrepp för brotten våldtäkt, grov våldtäkt, våldtäkt mot barn, sexuellt övergrepp, sexuellt utnyttjande, sexuellt ofredande, förvärv av sexuell tjänst, koppleri med flertal.

Beskrivning av hedersrelaterade brott

Smaksatt kondom. Begagna den armé intrade all gällande. Mot våra viga sig en delägare igenom världens. Lamest come, vi förväntat.Leave a comment