Kärleken upphör aldrig

Ensamstående flickvänner möter vegetarianer

Regeringen har verkligen visat handlingskraft under krisen. Det är mycket bra gjort. Visst kan man ha synpunkter på delar, men handlingskraft har ni verkligen visat. Däremot ser vi ingen handlingskraft alls när det gäller att ta itu med den ekonomiska ojämlikheten, det vill säga att beskatta den ekonomiska eliten. Om vi tittar på hur det ser ut i världen ser vi att Sverige är det land i västvärlden, enligt OECD, som tillsammans med Nya Zeeland har haft de mest kraftigt växande inkomstklyftorna, det vill säga där ojämlikheten har ökat mest under de senaste decennierna.

2. Några befolkningsstatistiska uppgifter om barnfamiljerna

Tabell 7. Närmare en tredjedel av all barn tillhörde emellertid familjer med åtminstone tre barn under 16 år bred undersökningstillfället. Av tabellerna 7 och 8 framgår sammansättningen av familjerna med avkomma under skolåldern. På uppdrag av familjepolitiska kommittén har statistiska centralbyrån gjort somliga bearbetningar på centralbyråns register över dom femtondefödda.Leave a comment